O firmie

Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Ryszard Kowalski powstała w 1972 roku przy Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych. Pracownia zajmowała się projektowaniem i nadzorowaniem robót drogowych oraz uczestniczyła w procesach inwestycyjnych. W 1991 roku w wyniku zmian własnościowych przekształciła się w samodzielne biuro inwestycyjne zajmujące się projektowaniem i realizacją inwestycji, głównie drogowych i mostowych. Obecnie jest to firma prywatna. Właścicielem Pracowni i jej Kierownikiem jest mgr inż. Ryszard Kowalski.

Pracownia DIM zrzesza zespół osób posiadających stosowne uprawnienia do prowadzenia przedmiotowego zadania. Członkowie zespołu od lat związani są z realizacją poważnych zadań w Szczecinie i na terenie województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Do pracy wykorzystywane jest nowoczesne oprogramowanie z wykorzystaniem specjalistycznych technik komputerowych.

Obecnie Pracownia DIM jest największą pracownią projektową o profilu drogowym w województwie zachodniopomorskim.